4 c ( 4/C ) Nedir?

4 c; devlet kurumlarında çalışanların aldığı bir statüdür. 4 c "Geçici Personel" statüsü olarakta bilinir. Kanun ve yönetmeliklerde "4/C" diye bahsedilir. 4 c ( 4/C )'liler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre çalışır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda C statüsünü tanımlayan ilk koşul, 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olması bu şekilde çalışanlara 4 c ( 4/C )'li deniyor. Buna göre bir işçi en çok 10 ay çalışabilir, bu süre 4 aya kadarda inebilir. Hizmet sözleşmesi feshedilen 4 c ( 4/C )'lilere kıdem ya da ihbar tazminatı da ödenmiyor.

4 c ( 4/C ) Maaşları

4 c ( 4/C )'li ne kadar maaş alır? Bu tür sorular sıkça soruluyor. 4 c ( 4/C )'li personellere tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenen brüt aylık ücretler ödeniyor.

4 c ( 4/C ) Kadrolarının Özellikleri

1. 657 sayılı kanunun 4 c ( 4/C ) maddesine tabi Mevsimlik İşçilerdir.

2. 4 c ( 4/C )‘li personelin emekli oluncaya kadar istihdam garantisi olmayıp, her yıl Bakanlar Kurulu, o yıl için istihdam edilecek azami 4 c ( 4/C )’li sayısını belirler..

3. Sendikal Örgütlenmenin dışında tutulduğu için Özlük haklarında diğer çalışanlar kadar şansa sahip bulunmamaktadırlar.

4 c ( 4/C ) Harici Diğer Statü Türleri

1. 4/A

2. 4/B

3. 4/D

Anayasa ve Kanunlarda 4 c Statüsü

Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışında kalan, özleşme ile çalıştırılan, işçi de olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam türüdür.

57 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında;bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.

Dış Bağlantılar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

--Reklam--